Dödsbodelägarna efter Nils Persson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 4:3 (avregistrerat nummer) 20 februari 1923 - 26 februari 1924