Dödsbodelägarna efter Nils Persson (make till Kjersti Pehrsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:4 Dragarör (aktuellt nummer) 11 oktober 1918 - 23 november 1918