Dödsbodelägarna efter Nils Olsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:4 (avregistrerat nummer) 9 januari 1915 - 27 januari 1925