Dödsbodelägarna efter Nils Olsson (make till Elna Andersdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:21 (avregistrerat nummer) 9 januari 1925 - 27 januari 1925
Vallarum 8:20 (avregistrerat nummer) 9 januari 1925 - 27 januari 1925
Vallarum 8:14 (avregistrerat nummer) 9 januari 1925 - 27 januari 1925
Vallarum 8:12 (avregistrerat nummer) 9 januari 1925 - 27 januari 1925