Dödsbodelägarna efter Nils Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:19 (avregistrerat nummer) 27 november 1920 - 19 november 1925
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 27 november 1920 - 27 november 1920
Vallarum 7:14 (avregistrerat nummer) 27 november 1920 - 19 november 1925
Vallarum 7:13 (avregistrerat nummer) 27 november 1920 - 19 november 1925
Vallarum 7:11 (avregistrerat nummer) 27 november 1920 - 19 november 1925
Vallarum 7:3 Elldala (avregistrerat nummer) 27 november 1920 - 19 november 1925