Dödsbodelägarna efter Nils Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 december 1942 - 20 november 1943
Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 juni 1925 - 12 augusti 1925
Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 juni 1925 - 12 augusti 1925