Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Nils Nilsson (make till Johanna Månsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 23:4 (avregistrerat nummer) 27 maj 1947 - 10 januari 1959
Fränninge 13:15 (avregistrerat nummer) 27 maj 1947 - 10 januari 1959
Fränninge 12:13 (avregistrerat nummer) 27 maj 1947 - 10 januari 1959
Fränninge 12:4 (avregistrerat nummer) 27 maj 1947 - 10 januari 1959