Dödsbodelägarna efter Nils Nilsson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:19 (avregistrerat nummer) 17 december 1904 - 1906
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 17 december 1904 - 14 februari 1914
Vallarum 7:14 (avregistrerat nummer) 17 december 1904 - 1906
Vallarum 7:13 (avregistrerat nummer) 17 december 1904 - 1906
Vallarum 7:11 (avregistrerat nummer) 17 december 1904 - 1906
Vallarum 7:3 Elldala (avregistrerat nummer) 17 december 1904 - 1906