Dödsbodelägarna efter Nils Martin Bengtsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:29 (aktuellt nummer) 26 oktober 1960 – 21 maj 1965