Dödsbodelägarna efter Nils Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 29 oktober 1966 - 26 november 1966
Starrarp 3:21 (avregistrerat nummer) 29 oktober 1966 - 26 november 1966
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 29 oktober 1966 -26 november 1966