Dödsbodelägarna efter Nils Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:2 (avregistrerat nummer) 25 juni 1837 – 3 juli 1837