Dödsbodelägarna efter Nils Larsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:5 (aktuellt nummer) 24 juli 1924 - 12 november 1928