Dödsbodelägarna efter Nils Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:41 (aktuellt nummer) 5 augusti 1916 - 24 april 1920