Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Nils Johansson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:47 (aktuellt nummer) 23 juli 1955 - 25 juli 1959