Dödsbodelägarna efter Nils Bengtsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:12 (aktuellt nummer) 24 april 1903 - 24 april 1903