Dödsbodelägarna efter Nils Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:18 (aktuellt nummer) 27 maj 1939 - 12 april 1945