Dödsbodelägarna efter Nils Andersson (make till Maria Lingren)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:36 (aktuellt nummer) 17 februari 1910 - 23 februari 1911