Dödsbodelägarna efter Nils Andersson Lindström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:23 (avregistrerat nummer) 3 april 1882 - 3 april 1882