Dödsbodelägarna efter Nils Algot Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:17 (aktuellt nummer) 18 mars 1961 – 15 april 1961