Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Mathilda Persson (änka efter Ola Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 41:1 (aktuellt nummer) 21 juli 1951 - 21 juli 1951