Dödsbodelägarna efter Mathilda Månsson (maka till Nils Månsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 14 juli 1949 - 27 november 1949
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 14 juli 1949 -27 november 1949