Dödsbodelägarna efter Martin Persson (make till Hulda Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:41 (aktuellt nummer) 14 mars 1964 - 11 september 1964