Dödsbodelägarna efter Mårten Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:3 (aktuellt nummer) 26 juni 1885 - 26 juni 1885