Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Mårten Olsson och Elna Isaksdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 16:12 (avregistrerat nummer) 22 juni 1881 - 22 juni 1881