Dödsbodelägarna efter Mårten Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:12 (avregistrerat nummer) 1826/31 -