Dödsbodelägarna efter Mårten Nilsson och Anna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:20 (avregistrerat nummer) 22 februari 1921 - 5 augusti 1939
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 22 februari 1921 - 12 september 1942
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 22 februari 1921 - 12 september 1942