Dödsbodelägarna efter Mårten Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:14 (avregistrerat nummer) 26 oktober 1898 - 2 december 1899