Dödsbodelägarna efter Mårten Bengtsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 16 oktober 1922 - 2 januari 1933
Hårderup 4:15 (aktuellt nummer) 28 april 1890 -24 mars 1894