Dödsbodelägarna efter Marna Jönsdotter (maka till Per Mårtensson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:34 Syremöllan (avregistrerat nummer) 9 juli 1887 - 9 juli 1887