Dödsbodelägarna efter Maria Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:10 – 1:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 26 april 1922 - 12 november 1923