Dödsbodelägarna efter Maria Lovisa Orrberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:14 (aktuellt nummer) 18 januari 1905 - 10 september 1910