Dödsbodelägarna efter Maria Ehrman

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 oktober 1958 -
Hårderup 4:26 (aktuellt nummer) 3 oktober 1958 - 22 november 1961
Hårderup 1:13 (aktuellt nummer) 3 oktober 1958 – 22 november 1961