Dödsbodelägarna efter Maria Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 januari 1895 - 8 januari 1895