Dödsbodelägarna efter Måns Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:2 Starrarps Kvarn (avregistrerat nummer) 7 november 1931 - 7 november 1931
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 7 november 1931 - 7 november 1931