Dödsbodelägarna efter Måns Olsson och Elna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:41 (avregistrerat nummer) 7 november 1931 - 7 november 1931
Starrarp 9:3 Starrarpslund (avregistrerat nummer) 7 november 1931 - 7 november 1931