Dödsbodelägarna efter Louis Ryberg och Inga Ryberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:56 (aktuellt nummer) 9 mars 1968 - 27 februari 1970