Dödsbodelägarna efter Lorentz Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:24 (avregistrerat nummer) 11 februari 1956 - 19 juli 1958
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 11 februari 1958 - 19 juli 1958
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 11 februari 1956 - 19 juli 1958
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 11 februari 1956 - 19 juli 1958
Vallarum 7:48 (aktuellt nummer) 11 september 1956 - 19 juli 1958