Dödsbodelägarna efter Lars Sallberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:50 (aktuellt nummer) 15 maj 1902 - 15 maj 1902