Dödsbodelägarna efter Lars Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 31 augusti 1943 - 28 november 1945