Dödsbodelägarna efter Lars Ohlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:27 (avregistrerat nummer) 9 februari 1900 - 26 september 1901
Starrarps Ora 1:26 (avregistrerat nummer) 9 februari 1900 - 26 september 1901