Dödsbodelägarna efter Lars Månsson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:53 (aktuellt nummer) 10 april 1901 -10 april 1901