Dödsbodelägarna efter Lars Lundström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:9 A (avregistrerad fastighetsbeteckning) 17 augusti 1929 - 17 augusti 1929