Dödsbodelägarna efter Lars Johansson (make till Elna Isaksson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 13:1 (avregistrerat nummer) 16 november 1906 - 2 mars 1907
Vallarum 8:25 (avregistrerat nummer) 16 november 1906 - 2 mars 1907