Dödsbodelägarna efter Kristina Nilsson och deras son Otto Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:3 Starrarpslund (avregistrerat nummer) - 1 juli 1898 - 12 augusti 1905