Dödsbodelägarna efter Klara Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:10 – 1:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 28 augusti 1934 - 3 maj 1939