Dödsbodelägarna efter Kjersti Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:5 (aktuellt nummer) 1871 - 20 oktober 1893