Dödsbodelägarna efter Kerstin Håkansson (änka efter Per Håkansson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:46 Lindesborg nr 1 (avregistrerat nummer) 13 november 1936 - 5 december 1937