Dödsbodelägarna efter Kersti Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 december 1873 - 6 oktober 1876