Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Kjersti Nilsdotter (maka till Magnus Pålsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:22 (avregistrerat nummer) 17 augusti 1909 - 14 februari 1913
Fränninge 6:5 Göingefarm (avregistrerat nummer) 17 augusti 1909 - 14 februari 1913