Dödsbodelägarna efter Kersti Larsdotter (maka till Per Johansson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:20 (avregistrerat nummer) 12 maj 1881 - 12 maj 1881
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 12 maj 1881 - 4 juni 1892
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 12 maj 1881 - 4 juni 1892